Llinatge dels Vidal i Verdaguer

1. Vidal, …

2 fills de número 1

2. Vidal, Antoni, Propietari, burgès i procurador de Puigcerdà oo Rosa Cerdà
3. Vidal, Bonaventura

Branca de Vidal i Cerdà

1 fill de número 2

4. Vidal Cerdà, Pere Màrtir, Proveïdor exèrcit, * 1729, + 1796 oo Vilafranca del Penedès 15/12/1753 Maria Busquets Borràs, * Vilafranca del Penedès 01/07/1730, + 10/12/1790

Branca Busquets
1. Busquets, Quinti oo Maria Gras
9 fills de número 1
2. Busquets Gras, Onofre Francesch Quinti, * Vilafranca del Penedès 07/10/1690
3. Busquets Gras, Quinti “Quinti Joseph Felix”, * Vilafranca del Penedès 20/01/1692 oo Geltru 02/05/1717 Chatarina Mayner Palmeta
4. Busquets Gras, Paula Anna Maria, * Vilafranca del Penedès 21/06/1694
5. Busquets Gras, Pau “Pau Anton Joseph Joan”, * Vilafranca del Penedès 27/09/1698 oo Vilafranca del Penedès 11/12/1735 Josepha Rovira Martí
6. Busquets Gras, Joan “Joan Agusti Cosma”, Comerciant, adroguer de Vilafranca, * Vilafranca del Penedès 29/08/1700 oo Vilafranca del Penedès 28/02/1729 Maria Borràs, + 1764 (Pares Josep Borràs – Maria) 4 fills (1. Borràs, Maria Paula Margarida, * Vilafranca del Penedès 19/04/1691
2. Borràs, Maria Raymunda Margarida, * Vilafranca del Penedès 07/01/1695 3. Borràs, Maria Madalena Margarida, * Vilafranca del Penedès 06/09/1697 4. Borràs, Maria, + 1764 oo Vilafranca del Penedès 28/02/1729 Joan Busquets Gras, Comerciant, adroguer de Vilafranca 7. Busquets Gras, Agusti Felix Antoni, * Vilafranca del Penedès 28/08/1703
8. Busquets Gras, Ramon “Ramon Emanuel Esteva”, * Vilafranca del Penedès 25/12/1704 oo Vilafranca del Penedès 26/02/1729 Maria Tort Coll
9. Busquets Gras, Felix Anton Nicolau, * Vilafranca del Penedès 11/09/1707
10. Busquets Gras, Anthoni Joan Quinti, * Vilafranca del Penedès 12/04/1710
3 fills de número 6
11. Busquets Borràs, Maria Rosa “Maria Rosa Eularia Margarida”, * Vilafranca del Penedès 01/07/1730, + 10/12/1790 oo Vilafranca del Penedès 15/12/1753 Pere Vidal Cerdà, Proveïdor exèrcit, * 1729, + 1796
12. Busquets Borràs, Raymunda “Felicia Raymunda Margarida”, * Vilafranca del Penedès 31/08/1736 oo Vilafranca del Penedès 24/09/1769 Jaume Abreu Rius
13. Busquets Borràs, Felix Jocundo Bernat Magi, * Vilafranca del Penedès 21/08/1739

Branca Vidal i Busquets

9 fills de número 4

5. Vidal Busquets, Esperança “Maria Esperansa Magdalena”, * Vilafranca del Penedès 24/09/1754
oo I. … Alegre * Reus, II. Vicenç Ferran, * Barcelona
6. Vidal Busquets, Bonaventura “Joseph Bonaventura Cristofol”, Notari, escrivà de la RA, arxiver duc
de Cardona, * Vilafranca del Penedès 10/07/1756 oo Vilafranca del Penedès 20/01/1782 Agustina Parellada Mallofre, * Barcelona
7. Vidal Busquets, Gaietà “Joan Gayetano Anton”, proveïdor exèrcit, * Vilafranca del Penedès
11/01/1759, + 1833 oo Vilafranca del Penedès 30/10/1799 Paula Verdaguer Carbonell, * 1776, + 1855
8. Vidal Busquets, Josepa “Josepha Maria Rosa Antonia “, * Vilafranca del Penedès 16/05/1761
oo Francesc Roura, Hisendat de Granollers i procurador de la RA
9. Vidal Busquets, Theresa Rosa Alberta, * Vilafranca del Penedès 26/08/1763
10. Vidal Busquets, Joana “Joana Maria Rita”, * Vilafranca del Penedès 19/06/1765, + 1850
oo I. Josep Villàrán, Arxiver MG II. Francesc Miró Armany, Propietari
11. Vidal Busquets, Antoni “Joan Antoni Felix Onofre”, Capellà beneficiat Santa Maria, * Vilafranca
del Penedès 13/06/1767
12. Vidal Busquets, Maria Del Remey Raymunda Alberta, * Vilafranca del Penedès 07/01/1770
13. Vidal Busquets, Antònia oo Vilafranca del Penedès 09/09/1785 Pere Farlet Arnao, Comerciant, * Reus (Tarragona)

Branca Verdaguer
1. Verdaguer Asom, Francesc, Farmacèutic de Barcelona propietari de Torrellesi Vilafranca, * Barcelona oo Antònia Soler d’Albertí, * Vilafranca del Penedès
5 fills de número 1
2. Verdaguer Soler, Josep “Joseph Aleix Francisco”, Propietari de Torrelles i Vilafranca, * Vilafranca del Penedès 19/01/1756 oo 02/07/1775 Marianna Carbonell Caparà, * Barcelona, + 1845 (Pares Pau Carbonell Caparà, Propietarii tinent coronel governador de Montevideo – Úrsula Caparà) 2 fills (1. Isabel Carbonell Caparà 2. Marianna Carbonell Caparà, * Barcelona, + 1845, oo 02/07/1775, Verdaguer Soler, Josep “Joseph Aleix Francisco”, Propietari de Torrelles i Vilafranca, * Vilafranca del Penedès 19/01/1756)
3. Verdaguer Soler, Peregrina “Perigrina Antonia Maria Francisca”, * Vilafranca del Penedès 28/01/1758 oo Vilafranca del Penedès 31/05/1781 Isnasi Cabello Peras
4. Verdaguer Soler, Antonia Francisca Maria-Anna, * Vilafranca del Penedès 24/10/1760
5. Verdaguer Soler, Aleix Joan Joseph, * Vilafranca del Penedès 05/08/1761
6. Verdaguer Soler, Francesc, Prevere beneficiat Santa Maria
10 fills de número 2
7. Verdaguer Carbonell, Paula, * 1776, + 1855 oo Vilafranca del Penedès 30/10/1799 Gaietà Vidal Busquets, proveïdor exèrcit, * Vilafranca del Penedès 11/01/1759, + 1833
8. Verdaguer Carbonell, Francesca oo Josep Pastell Sabater, Hisenda i advocat de Castelló d’Empúries
9. Verdaguer Carbonell, Gaietana oo Francesc Roura Costa, Procurador de la Reial Audiència, propietari de Granollers
10. Verdaguer Carbonell, Gaspar oo Teresa Carbonell, * Maracaibo Amèrica
11. Verdaguer Carbonell, Isabel oo Joan Álvarez de Tord, Advocat i propietari de Vilafranca
12. Verdaguer Carbonell, Joaquim oo Teresa Casadevall Cross
13. Verdaguer Carbonell, Josep Anton oo I. Camila Dulcet Bacigalupi, * Barcelona, II. Teresa Bartran
14. Verdaguer Carbonell, Maria Antònia oo Diego Sevilla Pérez, Jutge de Primera Instància de la Frontera
15. Verdaguer Carbonell, Maria Dolors oo Antoni Fortuny Boldú, Metge de Lleida i hisendat d’Alguaire
16. Verdaguer Carbonell, Úrsula oo Josep Martí de Veces, Administrador de rendes de Vilafranca

Branca Vidal i Verdaguer

6 fills de número 7

14. Vidal Verdaguer, Maria Antònia, * 1800, + 1860
15. Vidal Verdaguer, Rosa, * 1802, + 1885 oo Vilafranca del Penedès 07/08/1829 Joan Solano de la Peña, Coronel
16. Vidal Verdaguer, Antoni, Propietari i advocat, * 1805, + 1889 oo Vilafranca del Penedès 30/12/1833 Ramona Valenciano Marti, * Vilafranca del Penedès 31/08/1807, + 1887
17. Vidal Verdaguer, Gaietana, * Vilafranca del Penedès 1806, + 1854 oo Vilafranca del Penedès 30/07/1820 Enric Climent Casadevall, * Castelló d’Empùries
18. Vidal Verdaguer, Maria Dolors, * Vilafranca del Penedès 02/12/1808, + 1860 oo I. Vilafranca del Penedès 23/12/1837 Francesc Vallès Batlle, Capità, procurador II. Catedral, Gerona 03/04/1846 Antoni Vendrell de Pedralbes Lletjos, * Barcelona
19. Vidal Verdaguer, Josep Mª, * Barcelona 1811

Branca Valenciano
1. Valenciano Diaz, Eugenio oo Teresa Echara
1 hijo/a de número 1
2. Valenciano Echara, Pedro de Alcántara, Teniente Coronel, + Vilafranca del Penedès 1781 oo Antonia Torre
2 fills de número 2
3. Valenciano Torre, Jose Maria, Noble, * 1756 oo M Roca
4. Valenciano Torre, Jose Alvaria, * Calatayud, Aragon oo I. Vilafranca del Penedès 18/07/1813 Maria Casanovas, * Vilafranca del Penedès, II. Maria Roca Torrecillas
1 fill de número 3
5. Valenciano Roca, Pedro de Alcántara, Noble, regidor degà, * Alberca, Murcia 1776, + 1834 oo I. Vilafranca del Penedès 12/10/1806 Ramona Marti Mora, * Altafulla 1784/1785, + 1811, (Pares Antoni Marti Franquesa – Isabel Mora) II. Vilafranca del Penedès 29/07/1822 Magdalena Macià Nin
4 fills de número 5
6. Valenciano Marti, Ramona “Raymunda Elisabet Maria De Los Dolores”, * Vilafranca del Penedès 31/08/1807, + 1887
oo Vilafranca del Penedès 30/12/1833 Antoni Vidal Verdaguer, Propietari i advocat, * 1805, + 1889
7. Valenciano Marti, Antonio ” Anton Maria De La Concepcio Joseph Pere”, * Vilafranca del Penedès 25/09/1808, + 1874
8. Valenciano Marti, Fra Manual, Catedràtic Universitat d’Osca
9. Valenciano Marti, Pedro, + 1887

Branca Vidal i Valenciano

3 fills de número 16

20. Vidal Valenciano, Gaietà, Propietari, catedràtic UB, * Vilafranca del Penedès 03/10/1834, +
22/08/1893 oo 08/08/1858 Gabriela Solano Vidal, + 1875
21. Vidal Valenciano, Eduard, Corredor de comerç, politic i literat, * 06/03/1838, + 1899 oo Vilafranca del Penedès 09/01/1881 Ramona Rossell Bages, * 1851, + 1898
22. Vidal Valenciano, Enric, Perit, professor mercantil, catedràtic UB, * Vilafranca del Penedès
14/07/1840, + 1919 oo Santa María Del Pino, Barcelona 13/07/1872 Amàlia Riba Baltà, * Vilafranca del Penedès, + 1924

5 fills de número 20

23. Vidal Solano, Josep A., Enginyer industrial, * 1859, + 1918
24. Vidal Solano, Montserrat, * 1861, + 1937
25. Vidal Solano, Gabriel, * 1866, + 1867
26. Vidal Solano, Ricard, Enginyer industrial, * 1868, + 1914
27. Vidal Solano, Alfons, Estudiant lleis, * 1874, + 1891

1 filla de número 21

28. Vidal Rossell, Maria, * 1882, + 1931 oo Pere Mir Ràfols

3 fills de número 22

29. Vidal Riba, Maria, * 1873, + 1945
30. Vidal Riba, Enriqueta, * 1876, + 1877
31. Vidal Riba, Eduard, Advocat, professor mercantil, * 1879

Imatges cedides per Ramon Rovira:

        
Fonts:
El llibre: La familía Vidal-verdaguer, de proveïdors de l’exèrcit a hisendats
Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès
Arxiu Eclesiàstic de Vilafranca del Penedès.

FamilySearch

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s