Josep Torras i Bages i el Penedès

Josep Torras i Bages i el Penedès
Edita: Publicacions Penedès, S.A.
Any publicació: 2016
Pàgines: 192
Dipòsit Legal: B 11016-2016

Anuncios