Llinatge dels Vidal i Verdaguer

1. Vidal, …

2 fills de número 1

2. Vidal, Antoni, Propietari, burgès i procurador de Puigcerdà oo Rosa Cerdà
3. Vidal, Bonaventura

Branca de Vidal i Cerdà

1 fill de número 2

4. Vidal Cerdà, Pere Màrtir, Proveïdor exèrcit, * 1729, + 1796 oo Vilafranca del Penedès 15/12/1753 Maria Busquets Borràs, * Vilafranca del Penedès 01/07/1730, + 10/12/1790

Branca Busquets
1. Busquets, Quinti oo Maria Gras
9 fills de número 1
2. Busquets Gras, Onofre Francesch Quinti, * Vilafranca del Penedès 07/10/1690
3. Busquets Gras, Quinti “Quinti Joseph Felix”, * Vilafranca del Penedès 20/01/1692 oo Geltru 02/05/1717 Chatarina Mayner Palmeta
4. Busquets Gras, Paula Anna Maria, * Vilafranca del Penedès 21/06/1694
5. Busquets Gras, Pau “Pau Anton Joseph Joan”, * Vilafranca del Penedès 27/09/1698 oo Vilafranca del Penedès 11/12/1735 Josepha Rovira Martí
6. Busquets Gras, Joan “Joan Agusti Cosma”, Comerciant, adroguer de Vilafranca, * Vilafranca del Penedès 29/08/1700 oo Vilafranca del Penedès 28/02/1729 Maria Borràs, + 1764 (Pares Josep Borràs – Maria) 4 fills (1. Borràs, Maria Paula Margarida, * Vilafranca del Penedès 19/04/1691
2. Borràs, Maria Raymunda Margarida, * Vilafranca del Penedès 07/01/1695 3. Borràs, Maria Madalena Margarida, * Vilafranca del Penedès 06/09/1697 4. Borràs, Maria, + 1764 oo Vilafranca del Penedès 28/02/1729 Joan Busquets Gras, Comerciant, adroguer de Vilafranca 7. Busquets Gras, Agusti Felix Antoni, * Vilafranca del Penedès 28/08/1703
8. Busquets Gras, Ramon “Ramon Emanuel Esteva”, * Vilafranca del Penedès 25/12/1704 oo Vilafranca del Penedès 26/02/1729 Maria Tort Coll
9. Busquets Gras, Felix Anton Nicolau, * Vilafranca del Penedès 11/09/1707
10. Busquets Gras, Anthoni Joan Quinti, * Vilafranca del Penedès 12/04/1710
3 fills de número 6
11. Busquets Borràs, Maria Rosa “Maria Rosa Eularia Margarida”, * Vilafranca del Penedès 01/07/1730, + 10/12/1790 oo Vilafranca del Penedès 15/12/1753 Pere Vidal Cerdà, Proveïdor exèrcit, * 1729, + 1796
12. Busquets Borràs, Raymunda “Felicia Raymunda Margarida”, * Vilafranca del Penedès 31/08/1736 oo Vilafranca del Penedès 24/09/1769 Jaume Abreu Rius
13. Busquets Borràs, Felix Jocundo Bernat Magi, * Vilafranca del Penedès 21/08/1739

Branca Vidal i Busquets

9 fills de número 4

5. Vidal Busquets, Esperança “Maria Esperansa Magdalena”, * Vilafranca del Penedès 24/09/1754
oo I. … Alegre * Reus, II. Vicenç Ferran, * Barcelona
6. Vidal Busquets, Bonaventura “Joseph Bonaventura Cristofol”, Notari, escrivà de la RA, arxiver duc
de Cardona, * Vilafranca del Penedès 10/07/1756 oo Vilafranca del Penedès 20/01/1782 Agustina Parellada Mallofre, * Barcelona
7. Vidal Busquets, Gaietà “Joan Gayetano Anton”, proveïdor exèrcit, * Vilafranca del Penedès
11/01/1759, + 1833 oo Vilafranca del Penedès 30/10/1799 Paula Verdaguer Carbonell, * 1776, + 1855
8. Vidal Busquets, Josepa “Josepha Maria Rosa Antonia “, * Vilafranca del Penedès 16/05/1761
oo Francesc Roura, Hisendat de Granollers i procurador de la RA
9. Vidal Busquets, Theresa Rosa Alberta, * Vilafranca del Penedès 26/08/1763
10. Vidal Busquets, Joana “Joana Maria Rita”, * Vilafranca del Penedès 19/06/1765, + 1850
oo I. Josep Villàrán, Arxiver MG II. Francesc Miró Armany, Propietari
11. Vidal Busquets, Antoni “Joan Antoni Felix Onofre”, Capellà beneficiat Santa Maria, * Vilafranca
del Penedès 13/06/1767
12. Vidal Busquets, Maria Del Remey Raymunda Alberta, * Vilafranca del Penedès 07/01/1770
13. Vidal Busquets, Antònia oo Vilafranca del Penedès 09/09/1785 Pere Farlet Arnao, Comerciant, * Reus (Tarragona)

Branca Verdaguer
1. Verdaguer Asom, Francesc, Farmacèutic de Barcelona propietari de Torrellesi Vilafranca, * Barcelona oo Antònia Soler d’Albertí, * Vilafranca del Penedès
5 fills de número 1
2. Verdaguer Soler, Josep “Joseph Aleix Francisco”, Propietari de Torrelles i Vilafranca, * Vilafranca del Penedès 19/01/1756 oo 02/07/1775 Marianna Carbonell Caparà, * Barcelona, + 1845 (Pares Pau Carbonell Caparà, Propietarii tinent coronel governador de Montevideo – Úrsula Caparà) 2 fills (1. Isabel Carbonell Caparà 2. Marianna Carbonell Caparà, * Barcelona, + 1845, oo 02/07/1775, Verdaguer Soler, Josep “Joseph Aleix Francisco”, Propietari de Torrelles i Vilafranca, * Vilafranca del Penedès 19/01/1756)
3. Verdaguer Soler, Peregrina “Perigrina Antonia Maria Francisca”, * Vilafranca del Penedès 28/01/1758 oo Vilafranca del Penedès 31/05/1781 Isnasi Cabello Peras
4. Verdaguer Soler, Antonia Francisca Maria-Anna, * Vilafranca del Penedès 24/10/1760
5. Verdaguer Soler, Aleix Joan Joseph, * Vilafranca del Penedès 05/08/1761
6. Verdaguer Soler, Francesc, Prevere beneficiat Santa Maria
10 fills de número 2
7. Verdaguer Carbonell, Paula, * 1776, + 1855 oo Vilafranca del Penedès 30/10/1799 Gaietà Vidal Busquets, proveïdor exèrcit, * Vilafranca del Penedès 11/01/1759, + 1833
8. Verdaguer Carbonell, Francesca oo Josep Pastell Sabater, Hisenda i advocat de Castelló d’Empúries
9. Verdaguer Carbonell, Gaietana oo Francesc Roura Costa, Procurador de la Reial Audiència, propietari de Granollers
10. Verdaguer Carbonell, Gaspar oo Teresa Carbonell, * Maracaibo Amèrica
11. Verdaguer Carbonell, Isabel oo Joan Álvarez de Tord, Advocat i propietari de Vilafranca
12. Verdaguer Carbonell, Joaquim oo Teresa Casadevall Cross
13. Verdaguer Carbonell, Josep Anton oo I. Camila Dulcet Bacigalupi, * Barcelona, II. Teresa Bartran
14. Verdaguer Carbonell, Maria Antònia oo Diego Sevilla Pérez, Jutge de Primera Instància de la Frontera
15. Verdaguer Carbonell, Maria Dolors oo Antoni Fortuny Boldú, Metge de Lleida i hisendat d’Alguaire
16. Verdaguer Carbonell, Úrsula oo Josep Martí de Veces, Administrador de rendes de Vilafranca

Branca Vidal i Verdaguer

6 fills de número 7

14. Vidal Verdaguer, Maria Antònia, * 1800, + 1860
15. Vidal Verdaguer, Rosa, * 1802, + 1885 oo Vilafranca del Penedès 07/08/1829 Joan Solano de la Peña, Coronel
16. Vidal Verdaguer, Antoni, Propietari i advocat, * 1805, + 1889 oo Vilafranca del Penedès 30/12/1833 Ramona Valenciano Marti, * Vilafranca del Penedès 31/08/1807, + 1887
17. Vidal Verdaguer, Gaietana, * Vilafranca del Penedès 1806, + 1854 oo Vilafranca del Penedès 30/07/1820 Enric Climent Casadevall, * Castelló d’Empùries
18. Vidal Verdaguer, Maria Dolors, * Vilafranca del Penedès 02/12/1808, + 1860 oo I. Vilafranca del Penedès 23/12/1837 Francesc Vallès Batlle, Capità, procurador II. Catedral, Gerona 03/04/1846 Antoni Vendrell de Pedralbes Lletjos, * Barcelona
19. Vidal Verdaguer, Josep Mª, * Barcelona 1811

Branca Valenciano
1. Valenciano Diaz, Eugenio oo Teresa Echara
1 hijo/a de número 1
2. Valenciano Echara, Pedro de Alcántara, Teniente Coronel, + Vilafranca del Penedès 1781 oo Antonia Torre
2 fills de número 2
3. Valenciano Torre, Jose Maria, Noble, * 1756 oo M Roca
4. Valenciano Torre, Jose Alvaria, * Calatayud, Aragon oo I. Vilafranca del Penedès 18/07/1813 Maria Casanovas, * Vilafranca del Penedès, II. Maria Roca Torrecillas
1 fill de número 3
5. Valenciano Roca, Pedro de Alcántara, Noble, regidor degà, * Alberca, Murcia 1776, + 1834 oo I. Vilafranca del Penedès 12/10/1806 Ramona Marti Mora, * Altafulla 1784/1785, + 1811, (Pares Antoni Marti Franquesa – Isabel Mora) II. Vilafranca del Penedès 29/07/1822 Magdalena Macià Nin
4 fills de número 5
6. Valenciano Marti, Ramona “Raymunda Elisabet Maria De Los Dolores”, * Vilafranca del Penedès 31/08/1807, + 1887
oo Vilafranca del Penedès 30/12/1833 Antoni Vidal Verdaguer, Propietari i advocat, * 1805, + 1889
7. Valenciano Marti, Antonio ” Anton Maria De La Concepcio Joseph Pere”, * Vilafranca del Penedès 25/09/1808, + 1874
8. Valenciano Marti, Fra Manual, Catedràtic Universitat d’Osca
9. Valenciano Marti, Pedro, + 1887

Branca Vidal i Valenciano

3 fills de número 16

20. Vidal Valenciano, Gaietà, Propietari, catedràtic UB, * Vilafranca del Penedès 03/10/1834, +
22/08/1893 oo 08/08/1858 Gabriela Solano Vidal, + 1875
21. Vidal Valenciano, Eduard, Corredor de comerç, politic i literat, * 06/03/1838, + 1899 oo Vilafranca del Penedès 09/01/1881 Ramona Rossell Bages, * 1851, + 1898
22. Vidal Valenciano, Enric, Perit, professor mercantil, catedràtic UB, * Vilafranca del Penedès
14/07/1840, + 1919 oo Santa María Del Pino, Barcelona 13/07/1872 Amàlia Riba Baltà, * Vilafranca del Penedès, + 1924

5 fills de número 20

23. Vidal Solano, Josep A., Enginyer industrial, * 1859, + 1918
24. Vidal Solano, Montserrat, * 1861, + 1937
25. Vidal Solano, Gabriel, * 1866, + 1867
26. Vidal Solano, Ricard, Enginyer industrial, * 1868, + 1914
27. Vidal Solano, Alfons, Estudiant lleis, * 1874, + 1891

1 filla de número 21

28. Vidal Rossell, Maria, * 1882, + 1931 oo Pere Mir Ràfols

3 fills de número 22

29. Vidal Riba, Maria, * 1873, + 1945
30. Vidal Riba, Enriqueta, * 1876, + 1877
31. Vidal Riba, Eduard, Advocat, professor mercantil, * 1879

Imatges cedides per Ramon Rovira:

        
Fonts:
El llibre: La familía Vidal-verdaguer, de proveïdors de l’exèrcit a hisendats
Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès
Arxiu Eclesiàstic de Vilafranca del Penedès.

FamilySearch

Anuncios

Llinatge dels Milà de Ferran, de St. Pere Molanta (Olèrdola) fins als germans Milà i Fontanals

 

Autors: Ramon Rovira i Josep Mª Fabregat.

I Sebastià Milà de Ferran = Montserrada
fill:

II Pau Milà de Ferran = CM VP 23-04-1580 Eulàlia Raventós de les Piques,
d’Olivella, filla de Pere i d’Aldonça
fill:

III Pau Milà de Ferran i Raventós = CM VP 18-11-1604 Paula Mitjans, de Masquefa, filla de
Jaume i de Jerònima
fill:

IV Ramon Milà de Ferran i Mitjans = CM VP 19-11-1636 Maria Almirall i Miró, del Carç de Ribes,
filla de Jaume, hereu, i de Caterina
fill:

V Pere Milà de Ferran i Almirall = CM VP 15-12-1676 Jerònima Coscó i Llorenç, de la
Granada, filla de Jeroni i de Maria
fill:

VI Josep Milà de Ferran i Coscó = CM VP 09-09-1699 Anna Fonts, de la Llacuna, filla de Pere
Joan i d’Anna
fills:

1 Pau Milà de Ferran i Fonts, que segueix
2 Josep Milà de Ferran i Fonts. Testà el 1767 = 1r. M. Àngela Colomer; = 2n. Teresa Raventós
fill: Pau Milà de Ferran i Colomer, FSO, testà el 1795

VII Pau Milà de Ferran i Fonts, FSO. = CM VP 02-08-1749 Maria Oller i Ràfols, de St. Cugat
Sesgarrigues, filla de Francesc i de Teresa
fills:

1 Pau Milà de Ferran i Oller, que segueix
2 Pere Pau Milà de Ferran i Oller, (+d1831) = CM VP 14-11-1795 Magdalena Pinyol i
Marcer, de St. Sebastià dels Gorgs, filla de Jacint i de Marta
3 Cristòfol Milà de Ferran i Oller, (*SPMolanta 1771 – +1828), tinent coronel (1815) =
1r. SPRiudebitlles 16-10-1815 Maria Teresa d’Olzinelles i Miret
(*VP 1789), filla d’Antoni, noble, tinent, i Maria Antònia; = 2nes.
Francisca Riba
4 Antoni Milà de Ferran i Oller, FSO, habitant a Vilafranca del Penedès el 1810

VIII Pau Milà de Ferran i Oller (+d1835) = 1r. CM VP 08-04-1780 M. Antònia Graells i Bonet (*VP – +1809), filla d’Antoni i de Madrona = 2n. CM VP 21-07-1810 Antònia Alzina i Vila (+1835), vídua de Joan Fontanals i Gomar (+1795), filla de Josep, hereu, de Polinyà, i de Teresa = 3r. CM VP 17-11-1835 Antònia Raventós, de les Gunyoles, filla de Miquel i de Madrona
fills 1r. Mat.:
1 Josep Milà de Ferran i Graells, que segueix
2 Josepa Milà de Ferran i Graells = CM VP 21-07-1810 Joan Fontanals i Alzina, hereu de
les Clotes, St. Martí Sarroca, fill de Joan i d’Antònia

IX Josep Milà de Ferran i Graells (?-16/02/1851) = CM VP 21-07-1810 Teresa Fontanals de les Clotes i Alzina, de St. Martí Sarroca (?-1868), filla de Joan (+1795), hereu de les Clotes, i d’Antònia
fills:

X 1 Pau Milà i Fontanals (*VP 26/12/1810 – +BCN 16/01/1883), pintor, escriptor = 1856 Ramona Baulenas i Vinyals (?-1884)
2 Joseph Pere Felix Milà i Fontanals 18/06/1812
3 Christofol Anton Pau Milà i Fontanals 21/10/1814
4 Felix Anton Jaume Milà i Fontanals 27/11/1815
5 Manuel Milà i Fontanals (*VP 04/05/1818 – +VP 17/07/1884), filòleg,
llicenciat en Dret, escriptor = CM Barcelona  19 de maig de 1845 Josepa Sallent i Feliu (Vilafranca  1814-1889)
6 Teresa Milà i Fontanals
7 Antònia Milà i Fontanals

Fonts:
Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès
Arxiu Eclesiàstic de Vilafranca del Penedès.

Llinatge Mascaró “Caves Mascaró”.

Autors: Ramon Rovira i Josep Mª Fabregat.

1. Mascaró, Crespí, teixidor de lli oo Vilafranca del Penedès 1652 Maria …

5 fills del número 1

2. Mascaró, Jacinto Joseph Joan, * Vilafranca del Penedès 13/02/1653
3. Mascaró, Teresa Madalena Maria Getrudes Francisca, * Vilafranca del Penedès 08/05/1655
4. Mascaró, Joan Baptista Bonaventura Josef, * Vilafranca del Penedès 25/11/1657
5. Mascaró, Josep “Josef Crespi Francisco “, Pagès, * Vilafranca del Penedès 29/01/1660
oo Francisca Ferrer
6. Mascaró, Jaume oo Vilafranca del Penedès 10/05/1705 Catharina Oller

6 fills de número 5

7. Mascaró Ferrer, Francisca “Francisca Maria Paula”, * Vilafranca del Penedès 10/09/1695
oo Vilafranca del Penedès 06/10/1720 Joan Ferres
8. Mascaró Ferrer, Magdalena “Maria Madalena Antonia”, * Vilafranca del Penedès 22/10/1697
oo Vilafranca del Penedès 07/12/1721 Francisco Pasqual
9. Mascaró Ferrer, Francesc “Joseph Francisco Craspi Monserrat”, Sastre, * Vilafranca del Penedès
27/02/1699 oo I. Vilafranca del Penedès 09/01/1735 Josepa Pujador, II. Vilafranca del Penedès 01/05/1740
Josepha Rovira Arnant
10. Mascaró Ferrer, Maria Francisca Teresa, * Vilafranca del Penedès 13/08/1701
11. Mascaró Ferrer, Felix “Joseph Francesch Felix Aldefonso”, * Vilafranca del Penedès 08/08/1703
oo I. Vilafranca del Penedès 06/01/1727 Josepha Pasqual, II. Vilafranca del Penedès 26/12/1737
Rosa Colomer
12. Mascaró Ferrer, Madalena Susanna S., * Vilafranca del Penedès 08/11/1705

7 fills de número 9

13. Mascaró Pujador, Francesc “Joseph Franco. Y Diego”, * Vilafranca del Penedès 13/11/1735
oo Vilafranca del Penedès 10/06/1762 Rosa Sagales Fontanals
14. Mascaró Pujador, Atanasi Joan Joseph, * Vilafranca del Penedès 20/11/1738
15. Mascaró Rovira, Jucundo Jaume March, * Vilafranca del Penedès 18/02/1742
16. Mascaró Rovira, Jaume Joseph Mariano, * Vilafranca del Penedès 30/07/1745
17. Mascaró Rovira, Teresa “Josepha Mariaanna Y Teresa”, * Vilafranca del Penedès 26/04/1748
oo Vilafranca del Penedès 12/04/1773 Salvador Via Escofet
18. Mascaró Rovira, Isabel “Eularia Madrona Isabel”, * Vilafranca del Penedès 08/11/1757
oo Vilafranca del Penedès 11/10/1785 Guyetano Vidal Pasqual
19. Mascaró Rovira, Felix oo Vilafranca del Penedès 06/08/1775 Rita Feliu Sigales

9 fills de número 13

20. Mascaró Sagales, Francesc “Athanasi Francisco Geroni”, * Vilafranca del Penedès 07/07/1763
oo I. Vilafranca del Penedès 30/08/1789 Theresa Escofet, II. Vilafranca del Penedès 28/12/1823
Catarina Esclassans
21. Mascaró Sagales, Josepha “Josepha Hieronima Clara”, * Vilafranca del Penedès 12/08/1765
oo Vilafranca del Penedès 29/04/1792 Felix Marques Torne
22. Mascaró Sigales, Francisca “Eularia Madrona Francisca”, * Vilafranca del Penedès 29/11/1767
oo Vilafranca del Penedès 07/01/1790 Andreu Giralt Baro
23. Mascaró Sigales, Theresa Josepha Rosa, * Vilafranca del Penedès 09/11/1769
24. Mascaró Sigales, Rimunda Josepha Antonia, * Vilafranca del Penedès 10/11/1771
25. Mascaró Sigales, Joseph Salvador Anton, * Vilafranca del Penedès 09/06/1774
26. Mascaró Sagales, Maria, * Vilafranca del Penedès 1778
oo Vilafranca del Penedès 19/02/1803 Joseph Ribera Mestres, * Vilafranca del Penedès 1777
27. Mascaró Sigales, March “March Francisco Caietano”, * Vilafranca del Penedès 25/04/1779
oo Vilafranca del Penedès 24/06/1800 Magdalena Soler Miro
28. Mascaró Sigales, Bonaventura Francisca Magdalena, * Vilafranca del Penedès 25/07/1783

4 fills de número 20

29. Mascaró Escofet, Teresa, * 1813
oo Vilafranca del Penedès 04/08/1842 Francesc Rovira Sog…, * 1819
30. Mascaró Escofet, Anton
oo Vilafranca del Penedès 01/04/1826 Francesca Girona Escofet
31. Mascaró Escofet, Josep
oo Vilafranca del Penedès 28/12/1823 Josepa Soler o Sole Esclassans
32. Mascaró Escofet, Magina
oo Vilafranca del Penedès 26/10/1823 Jaume Batlle Arnant

2 fills de número 31

33. Mascaró Soler, Magi Joseph Joseph Oriol, * Vilafranca del Penedès 22/11/1838
34. Mascaró Soler, Pau, Labrador oo Vilafranca del Penedès 07/07/1855 Cayetana Castellet Grau

4 fills de número 34

35. Mascaró Castellet, Maria Del Rosér Clemencia Monica, * Vilafranca del Penedès 04/05/1856
36. Mascaró Castellet, Rosa, * Vilafranca del Penedès 1857, + Vilafranca del Penedès 17/06/1928
oo Vilafranca del Penedès 06/04/1876 Narcís Amiguet Font
37. Mascaró Castellet, Antoni “Antonio Pablo Jose”, Labrador, * Vilafranca del Penedès 25/06/1859,
+ 1919 oo Josepa Marce Miret
38. Mascaró Castellet, Vicenta Antonia Francisca, * Vilafranca del Penedès 03/09/1861

5 fills de número 37

39. Mascaró Marcé, Narcis, * 1894, + 1966 oo Maria Carbonell Juliachs
40. Mascaró Marcé, ?
41. Mascaró Marcé, ?
42. Mascaró Marcé, Antonio, * Vilafranca del Penedès
43. Mascaró Marcé, Josep oo Rafaela Güell Fábregas, + Vilafranca del Penedès 8/11/1945

3 fills de número 39

44. Mascaró Carbonell, Antoni, + Vilafranca del Penedès 2007 oo Africa Alemany
45. Mascaró Carbonell, Maria Rosa
oo Vilafranca del Penedès 24/04/1948 Pere Colomer Llorens
46. Mascaró Carbonell, Montserrat

1 filla de número 44

47. Mascaró Alemany, Montserrat

Fonts:
Caves Mascaró
Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès
Arxiu Eclesiàstic de Vilafranca del Penedès.

Llinatge Pallejà “Josep Antoni Pallejà Solé, oficial de la creu roja”

Josep Antoni Palleja Solé, va néixer l’any 1875 a la població de Tarragona, durant el servei militar va estar destinat a Puerto Rico, on va participar en la defensa de la capital contra l’atac dels Americans en la Guerra Hispano-Americana del 98.

Es va casar a Torredembarra 1902, i decideixen anar a viure a Vilafranca del Penedès on tenien família i amics de part de la seva sogra Dolors Catasús Castellet, que era filla de Vilafranca.

Es va incorporar a la creu Roja, on va participar intensament.

Assemblea de la Creu Roja a Vilafranca.

Es va crear l’Assemblea de la Creu Roja a Vilafranca el 19 de març de 1906, a la sala de sessions de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i el President va ser el Senyor Josep Maria Echevarría Pons i el secretari el Senyor Ramon Castell Pujol.

Van venir de Barcelona per constituir aquesta Assemblea Local, en tren, el President Provincial Senyor Tiberio Avila i el Secretari Provincial Senyor Manuel Vila.

1º Junta directiva de la Creu Roja local 1906.

President: Josep Mª Echevarria i Pons.
Vicepresident: Fortià Ribera i Noguera.
Secretari: Roma Castell i Royo.
Vicesecretari: Ricard Fortuny i Dalmau.
Tresorer: Emili Berger i Dussort.
Inspector de lliteres: Josep Monsarro i Mach.
Vocals:
Pau Bertran i Montserrat.
Ramon Senabre i Brasa.
Albert Roig.
Joan Olivella i Almirall.
Josep Guasch i Guasch
? Ros.
Ramon Girona i Trius.

2º Junta directiva de la Cruz Roja local.

Joan Colomer i Queraltó.
Albert Brugal i Llorens.
Pau Miró i Miró.
Fèlix Salvany .
Andréu Cañis.
Magí Soler
Ricard Carrasco.
Fèlix Armengol
Josep Antoni Palleja i Solé.
Romeu.
Marimón.
Duboy.
Casanovas.
Marrugat.
Dr. Sala.

1º President honorari va ser Mossèn Coy (Agustí Coy i Cotonat) capellà castrense del Regiment de Treviño “Vilafranca del Penedés”.

Fotografia Familiar Palleja Vives

Arbre genealògic

1. Pallejà Expósito, Evaristo, pagès, * Arboç (Tarragona) 27/10/1848, + Tarragona 22/07/1898,
oo Tarragona Solé Gorrera, Rosa, * Móra d’Ebre (Tarragona) 01/02/1850, + Tarragona 18/01/1915.

8 fills del número 1

2. Pallejà Solé, Josep Antoni, pintor, * Tarragona 24/03/1876, + Vilafranca del penedès 06/07/1965, oo Torredembarra 30/03/1902 Vives Catasús, Dolors, * Torredembarra 05/01/1874, + Vilafranca
del Penedès 06/01/1944.
3. Pallejà Solé, Angela, * Tarragona 07/12/1881, + ?, oo Tarragona 30/07/1905 Josep Pericat Roig, * Tortosa (Tarragona). 1885/1886 + ?.
4. Pallejà Solé, Ramon, pescador, * Tarragona 24/07/1882, + Tarragona 8/08/1937, assassinat i enterrat en una fossa a Tarragona i trasllat al Valle de los Caidos “Madrid”.
5. Pallejà Solé, Geltrudis o Tecla, * Tarragona 28/10/1883, + Tarragona 09/10/1918, oo Miquel Marín Villalba, * Cervera del rio Alhama ‘Logroño’ 28/02/1885, + Tarragona 05/01/1949.
6. Pallejà Solé, Maria, * Tarragona 31/12/1885, + Tarragona ?, oo Josep Ribas Felobert, peó.
7. Pallejà Solé, Joan, * Tarragona 14/02/1889, + Tarragona 14/02/1889.
8. Pallejà Solé, Amedeo, * Tarragona 09/02/1890, + Tarragona 12/08/1891.
9. Pallejà Solé, Candelaria, * Tarragona 14/01/1892, + ?.

3 fills del número 2

10. Pallejà Vives, Josep, pintor, * Vilafranca del Penedès 23/02/1903, + Vilafranca del Penedès
14/03/1981.
11. Pallejà Vives, Ricard, pintor, * Vilafranca del Penedès 30/06/1906, + Vilafranca del Penedès
18/02/1978.
12. Pallejà Vives, Domingo, pintor, * Vilafranca del Penedès 14/12/1915, +
Vilafranca del Penedès 29/06/2002, oo Tarragona 19/03/1944 Francisca Encarnació Marín Pallejà, infermera durant la guerra civil, * Móra d’Ebre (Tarragona) 28/11/1914, + Vilafranca del Penedès 25/09/2007.

1 fill del número 3

13. Pericat Pallejà, Pere

5 fills del número 5

14. Marín Pallejà, Joan, Paleta, * Reus 03/05/1906, + Gèusen (5 Km Mauthausen) Àustria
14/11/1941
15. Marín Pallejà, Vicenç, Pescador, * Benavent del Segrià (Lleida) 28/08/1909, + Tarragona
06/08/1938
16. Marín Pallejà, Teresa, infermera durant la guerra civil, * Os de Balaguer 06/01/1913, +
Martorell 06/08/2002 oo Vilafranca del Penedès 16/11/1952 Josep Santacana Rovira, matalasser, * Vilafranca del Penedès 30/11/1906, + Vilafranca del Penedès 10/10/1992
17. Marín Pallejà, Francisca Encarnació, infermera durant la guerra civil, * Móra d’Ebre (Tarragona)
28/11/1914, + Vilafranca del Penedès 25/09/2007 oo Tarragona 19/03/1944 Domingo Pallejà Vives, pintor, * Vilafranca del Penedès 14/12/1915, + Vilafranca del Penedès 29/06/2002
18. Marín Pallejà, Ramon, * Tarragona 08/09/1918, + Tarragona 02/08/1919

2 fills de número 6

19. Ribas Pallejà, Maria Rosa, * Tarragona 07/10/1916, + Vilafranca del Penedès 20/12/2010
oo Tarragona 18/07/1936 Pasqual Cid Rofes, paleta, * Tarragona 28/06/1913. A partir del 24 de desembre de 1937 va ingressar en el cos de guàrdies d’assalt “cos de seguretat de Catalunya (grup uniformat)”. Va morir en la defensa de Barcelona 1939.
20. Ribas Pallejà, Magí, paleta, * Tarragona 18/10/1918, + Tarragona 20/11/1941

2 fills del número 12

21. …
22. …

1 filla del número 19

23. Cid Ribas, Josepa, * Tarragona 28/08/1937, + Tarragona 31/08/1937

Fotos familiars:

Fonts:
Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès
Arxiu Eclesiàstic de Vilafranca del Penedès.
Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona
Arxiu familiar.

Llinatge Torres de Sant Pere Molanta a Vilafranca del Penedès

CAN TORRES DE LA FONTALLADA, St. Pere Molanta (Olèrdola).

Els orígens de la família Torres en el Penedès es remunten al segle XVII. Existeix constància que en aquells temps els seus avantpassats ja conreaven vinyes i comerciaven a petita escala amb vins d’aquesta comarca.

1. Torres, Sebastià (1696-1758), pagès oo v1710, Maria Bertran

1 fill de número 1

2. Torres Beltrán, Sebastià, pagès Bertran (1727-1792), oo 15/02/1748 Eulària Petit de la Clota i Campderrós (1731-1803), * Begues

4 fills de número 2

3. Torres Petit, Joan, pagès (1751-1814) oo 18/07/1773 Maria Sorià Valentí, (1757-1821)* Olivella
4. Torres Petit, Josep
5. Torres Petit, Eulàlia
6. Torres Petit, Magdalena

2 fill de número 3

7. Torres Sorià, Joan, (1779-1847) pagès oo 23/02/1811 Maria Gual Sadurní, * St. Pere Molanta
8. Torres Sorià, Rosa  oo Vilafranca del Penedes 19/2/1805 Josep Torras Duran

2 fill de número 7

9. Torres Gual, Josep, Pagès i hisendat, * (1812-1880) Sant Pere Molanta oo Rosa Vendrell Rossell, * (1813-1876) Subirats
9.a Torres Gual, Pere

5 fills del número 9

10. Torres Vendrell, Miquel, pagès i hisendat, * Sant Pere Molanta 1832, +
Vilafranca del Penedès 1910 oo 21/12/1856 Maria Casals Rovira, * Sta. Margarida i els Monjos
11. Torres Vendrell, Josep, Comerciant, * Sant Pere Molanta 1835, +
Vilafranca del Penedès 12/01/1900 oo Vilafranca del Penedès 10/01/1865 Marina Montserrat Massana, + 1916
12. Torres Vendrell, Joan, * Sant Pere Molanta 1835, + Vilafranca del Penedès 26/01/1900 oo I. Maria Mercè, II. Dolors Puig
13. Torres Vendrell, Jaume, Empresari, * Sant Pere Molanta 1843, + Barcelona
28/10/1904 oo Adanta Boada Rius, 1856 + Barcelona 1945
14. Torres Vendrell, Francisca, * 1855 oo Joan Ramón Miró

6 fills del número 10

15. Torres Casals, Maria, * Sant Pere Molanta 1858, + 10/6/1913
oo Vilafranca del Penedes 10/06/1913 Josep Surià Raventós
16. Torres Casals, Rosa, * Sant Pere Molanta 1860, + 20/11/1917
oo Vilafranca del Penedes 17/02/1887 Lluis Trabal Taulé (-1848)
17. Torres Casals, Antoni, * Sant Pere Molanta 1861, + 24/07/1919
oo Maria Via Raventós
18. Torres Casals, Joan, * Sant Pere Molanta 1865, + 25/03/1932
oo Vilafranca del Penedes 29/11/1899 Josepa Carbó Huguet (1877-1963)
19. Torres Casals, Francesca, * Sant Pere Molanta 1868, + 02/11/1920
oo Ramon Sans Portabella
20. Torres Casals, Mercè, * Sant Pere Molanta 1884, + 20/05/1929
oo Francesc Campllonch Romeu

2 fills del número 11

21. Torres Montserrat, Rosa, * 1869 oo Vilafranca del Penedès 05/11/1892 Vicenç Truis Mestre, * 1864
22. Torres Montserrat, Dolors oo Vilafranca del Penedès 29/03/1891 Salvador Llubas Jané, * 1863

1 filla del número 15

23. Surià Torres, Antònia oo Ricard Fortuny Dalmaú

1 fill del número 18

24. Torres Carbó, Miquel, * Vilafranca del Penedès 1909, + 1991 oo 1934 Margarida Riera Puig, * (10/6/1909- 13/1/2004) Vilanova i la Geltrú

3 fills del número 24

25. Torres Riera, Joan Mª, * 1935 oo Mª Rosello Rodríguez
26. Torres Riera, Miquel Agustí, * 1941 oo Waltraud Maczassek, * 1947
27. Torres Riera, Mª Margarita, * Barcelona 1945 oo Robert Finigan

3 fills del número 25

28. Torres Roselló, Arnau, * 1968
29. Torres Roselló, Joan, * 1966
30. Torres Roselló, Marta, * 1972 oo Evasio Campos

3 fills del número 26

1 fill del número 27

2 fills del número 30

Vídeo Casa Torres i Casals

Fonts:
Família Torres.
Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès
Arxiu Eclesiàstic de Vilafranca del Penedès.

Llinatge Baltà “Antoni Valta”.

Durant la meva investigació el cognom Baltà, l’he trobat de dues formes diferents: del segle XV al XIX s’escrivia Valta, a partir del segle XIX fins a l’actualitat s’escriu Baltà.

A principis del segle XVI Antoni Valta, pagès i natural Sant Martí de Sarroca va venir a viure a Vilafranca del Penedès. El seus pares es deien Miquel i Quitèria eren pagesos que vivien a Vallformosa.

Vallformosa fou des del s. X una quadra del terme de Sant Martí Sarroca, fins al any 1842 el territori de Vallformosa fou agregat a Vilobí i des de 1846 Vilobí inicià el seu camí com a municipi independent, la parròquia de Santa Maria de Vallformosa de Vilobí.

Miquel Valta casat amb Quitèria.

1. Valta, Antoni
oo capítols matrimonials1633 Margarida Rodó

5 fills de nombre 1
2. Valta Rodò, Simó, * Vilafranca del Penedes 29/06/1634
oo capítols matrimonials 1667 Maria Sala Simeó
3. Valta Rodò, Lluis Antoni Jaume, * Vilafranca del Penedes 08/06/1636
4. Valta Rodò, Maugui Rafel Antoni, * Vilafranca del Penedes 14/12/1637
5. Valta Rodò, Vicenta Francisca Margarida, * Vilafranca del Penedes 03/08/1639
6. Valta Rodò, Paula Francisca Mariangela, * Vilafranca del Penedes 24/12/1641

6 fills de nombre 2
7. Valta Sala, Simó, * Vilafranca del Penedes 14/08/1681
oo Vilafranca del Penedes 09/02/1710 Teresa Mauri
8. Valta Sala, Josep, Manya, * Vilafranca del Penedes 04/02/1684
oo I. Vilafranca del Penedes 03/01/1711 Catarina Marrugat, II. Vilafranca del Penedes 15/02/1722
Teresa Pausas
9. Valta Sala, Antoni, teixidor de lli, + 1714
oo Vilafranca del Penedes 02/01/1704 Maria Fontanals
10. Valta Sala, Dionisa Magdalena Maria
11. Valta Sala, Margarida
oo Vilafranca del Penedes 22/06/1709 Pau Valles
12. Valta Sala, Marianna
oo I. Vilafranca del Penedes 24/04/1712 Josep Trius, II. Vilafranca del Penedes Joan Balaguer

5 fills de nombre 7
13. Valta Mauri, Jaume Anthon Joseph, * Vilafranca del Penedes 14/12/1724
14. Valta Mauri, Vicens “Vicens Pau Bernat”, * Vilafranca del Penedes 23/02/1727
15. Valta Mauri, Maria Madalena Paula Francisca, * Vilafranca del Penedes 02/11/1729
16. Valta Mauri, Simó
oo Vilafranca del Penedes 26/12/1733 Eulalia Pujador Sivellà
17. Valta Mauri, Teresa
oo 1734 Josep Grases Dufou

9 fills de nombre 8
18. Valta Marrugat, Maria
oo Vilafranca del Penedes 17/08/1738 Francisco Jover Pons
19. Valta Marrugat, Simon
oo Vilafranca del Penedes 07/08/1749 Josepha Torner Totasaus
20. Valta Pausas, Caterina, * Vilafranca del Penedes 12/12/1724
21. Valtà Pausas, Antoni, * Vilafranca del Penedes 27/08/1727
oo I. Vilafranca del Penedes 08/03/1749 Maria Raventós Giralt, II. Vilafranca del Penedes
17/12/1752 Caterina Grau
22. Valta Pausas, Càndia, * Vilafranca del Penedes 13/07/1734
23. Valta Pausas, Jocund, * Vilafranca del Penedes 19/11/1738
24. Valta Pausas, Baltassar, * Vilafranca del Penedes 01/03/1743
25. Valta Pausas, Josep, Sabater
oo Vilafranca del Penedes 24/12/1755 Eulàlia Mascaró Rodó
26. Valta Pausas, Teresa
oo Vilafranca del Penedes 16/01/1746 Isidre Montserrat Lleó

7 fills de nombre 9
27. Valta Fontanals, Antoni
oo 1754 Antonia Marrugat Gatell
28. Valta Fontanals, Antònia
29. Valta Fontanals, Francesca
oo 1759 Ramon Guasch Bertran
30. Valta Fontanals, Josep, paraire de llana
oo 1756 Maria Bover Natell
31. Valta Fontanals, Magdalena
oo 1738 Josep Lleó Jorne
32. Valta Fontanals, Maria
oo 1747 Magí Termens
33. Valta Fontanals, Marianna
oo 1733 Josep Farrer

7 fills de nombre 19
34. Valta Torner, Simon, * Vilafranca del Penedes 02/08/1750
oo Vilafranca del Penedes 30/10/1775 Margarida Nadal Sanroma
35. Valta Torner, Josepha, * Vilafranca del Penedes 29/01/1752
oo Vilafranca del Penedes 27/05/1776 Joan Batlle Mestre
36. Valta Torner, Joseph Jaume Felix, * Vilafranca del Penedes 11/10/1754
37. Valta Torner, Joan Pau Jaume, * Vilafranca del Penedes 26/01/1757
oo Vilanova i la geltru “Parròquia de Santa Maria de la Geltrú” 01/10/1780 Margarida Artus
Fontanels
38. Valta Torner, Francisco Jaume Felix, * Vilafranca del Penedes 24/09/1759
39. Valta Torner, Felix Mariano Pau, * Vilafranca del Penedes 01/02/1762
40. Valta Torner, Miguel Francesch Salvador, * Vilafranca del Penedes 17/03/1767

3 fills de nombre 21
41. Valtà Grau, Josepha Francisca Raymunda, * Vilafranca del Penedes 14/11/1753
42. Valtà Grau, Mariano “Mariano Joseph Ramon”, * Vilafranca del Penedes 18/09/1755, + Vilafranca
del Penedes 10/10/1835
oo Vilafranca del Penedes 20/05/1773 Joana Rodó Ràfols
43. Valtà Grau, Catherina, * Vilafranca del Penedes 04/04/1758
oo Vilafranca del Penedes 07/01/1781 Salvador Martorell Ferrer

2 fills de nombre 30
44. Valta Bover, Antoni
oo 1787 Bonaventura Padró Ràfols
45. Valta Bover, Josep, teixidor
oo Caterina Balaguer

5 fills de nombre 35
46. Batlle Valta, Simon Joseph Joan, * Vilafranca del Penedes 12/05/1779
47. Batlle Valta, Catharina, * Vilafranca del Penedes 24/12/1781
oo Vilafranca del Penedes 01/11/1801 Anton Jover Sellares
48. Batlle Valta, Josepha, * Vilafranca del Penedes 18/04/1784
oo Vilafranca del Penedes 30/08/1804 Pere Catasús LLoret
49. Batlle Valta, Maria Josepha Antonia, * Vilafranca del Penedes 01/02/1787
50. Batlle Valta, Josepha Cayetana Rosa, * Vilafranca del Penedes 28/12/1788

9 fills de nombre 42
51. Valtà Rodó, Anton “Pau Anton Mariano”, * Vilafranca del Penedes 24/09/1774, + Vilafranca del
Penedes 10/1854
oo Vilafranca del Penedes 13/09/1797 Josepa Ferrer Graells
52. Valtà Rodó, Maria Angela, * 19/01/1777, + 16/06/1797
oo Vilafranca del Penedes 08/09/1796 Manuel Urgellés Graells
53. Valtà Rodó, Mariano, * Vilafranca del Penedes 21/01/1780, + Vilafranca
del Penedes 21/04/1780
54. Valtà Rodó, Miquel, * Vilafranca del Penedes 29/09/1782
oo 11/03/1810 Antonia Mefa Sabater
55. Valtà Rodó, Josep, Religioso, * Vilafranca del Penedes 15/02/1785
56. Valtà Rodó, Rosa, * Vilafranca del Penedes 16/02/1788, + 25/07/1842
oo Vilafranca del Penedes 22/04/1811 Joan Trens Catani
57. Valtà Rodó, Agusti, Presbitero, * Vilafranca del Penedes 01/03/1791, +
1847
58. Valtà Rodó, Maria Josepa, Monja, * Vilafranca del Penedes 02/09/1795
59. Valtà Rodó, Severo, * 06/11/1799
oo Vilanova 28/11/1824 Josepa Tarrada Tages

9 fills de nombre 51
60. Baltà i Ferrer, Mariano, * 19/10/1798
oo Vilafranca del Penedes 27/02/1825 Francisca Buyons
61. Baltà i Ferrer, Josep, * 03/02/1801, + 1889
oo Vilafranca del Penedes 27/02/1821 Josepa Baltà Urgellés
62. Baltà i Ferrer, Antonio, * 19/01/1804
63. Baltà i Ferrer, Diego, * 11/09/1806, + 13/10/1809
64. Baltà i Ferrer, Narsis, * Vilafranca del Penedes 18/11/1809
oo Barcelona 23/11/1842 Maria Miret Saura
65. Baltà i Ferrer, Maria, * Vilafranca del Penedes 22/12/1812, + 09/1854
oo Vilafranca del Penedes 14/02/1830 Felix Guell Mila
66. Baltà i Ferrer, Felix, * 07/04/1816
oo Eulalia Tristany
67. Baltà i Ferrer, Diego, * Vilafranca del Penedes 11/12/1818, + Cuba
68. Baltà i Ferrer, Teresa, * Vilafranca del Penedes 03/03/1822
oo Vilafranca del Penedes 24/12/1838 Pablo Rafols

1 filla de nombre 52
69. Urgellés Baltà, Maria, * 07/06/1797, + 19/01/1798

7 fills de nombre 54
70. Baltà Mefa, Buenaventura, * Vilafranca del Penedes 26/07/1811
oo 11/02/1834 Madrona Alcover Estalella
71. Baltà Mefa, Mariano, Religiós, * Vilafranca del Penedes 19/10/1813
72. Baltà Mefa, Miquel, Religiós, * Vilafranca del Penedes 10/02/1815
73. Baltà Mefa, Teresa, * Vilafranca del Penedes 12/11/1817, + 12/05/1819
74. Baltà Mefa, Magí, * 09/09/1820, + 17/08/1823
75. Baltà Mefa, Maria Anna, * Vilafranca del Penedes 26/07/1823, + 06/08/1824
76. Baltà Mefa, Josep, * Vilafranca del Penedes 11/05/1826
oo Vilafranca del Penedes 06/07/1852 Eulalia Guell Mauri

7 fills de nombre 56
77. Trens Baltà, Maria, Religiosa, * 18/07/1812
78. Trens Baltà, Antoni, * 15/04/1815, + 28/07/1825
oo 14/12/1845 Antonia Capdevila Gaig
79. Trens Baltà, Josep, * 15/11/1817
80. Trens Baltà, Felix, * 25/04/1820
81. Trens Baltà, Antonia, * 27/04/1823, + 28/07/1825
82. Trens Baltà, Teresa, * 21/12/1825
83. Trens Baltà, Agusti, * 02/12/1828

12 fills de nombre 59
84. Baltà Tarrada, Antonia, * 07/10/1825
85. Baltà Tarrada, Agusti, * 11/02/1828, + 19/06/1829
86. Baltà Tarrada, Abundío, * 26/05/1830, + 26/05/1830
87. Baltà Tarrada, Higinio, * 13/08/1832, + 24/05/1835
88. Baltà Tarrada, Teresa, * 14/10/1834, + 04/09/1936
89. Baltà Tarrada, Felix, * 09/08/1837
90. Baltà Tarrada, Josep, * 17/01/1839, + 06/06/1839
91. Baltà Tarrada, Anselmo, * 20/06/1840, + 02/08/1842
92. Baltà Tarrada, Elisa, * 28/09/1841
93. Baltà Tarrada, Constunsa, * 25/02/1843, + 14/08/1844
94. Baltà Tarrada, Severo, * 27/03/1844, + 11/12/1844
95. Baltà Tarrada, Francisco, * 10/10/1846

4 fills de nombre 60
96. Baltà i Buyons, Francisco, * 02/05/1825
97. Baltà i Buyons, Josefa, * 16/11/1828
98. Baltà i Buyons, Francisca, * 23/06/1831
99. Baltà i Buyons, Leopoldo, * Barcelona 04/09/1839

9 fills de nombre 61
100. Baltà i Baltà, Josep, * 07/02/1822, + 1887
oo Dolores Rodríguez de Cela y Alonso Carracedo
101. Baltà i Baltà, Madrona, * 07/02/1824, + 28/08/1854
102. Baltà i Baltà, Catalina, * Vilafranca del Penedes 15/10/1826, +
13/07/1840
103. Baltà i Baltà, Alberta, * Vilafranca del Penedes 04/03/1829
oo Vilafranca del Penedes 01/01/1862 Antoni Morgades i Gili
104. Baltà i Baltà, Anton, Religioso, * Vilafranca del Penedes 17/07/1831, +
30/09/1915
105. Baltà i Baltà, Josepa, * Vilafranca del Penedes 15/01/1836, +
24/09/1843
106. Baltà i Baltà, Maria del Roser, * Vilafranca del Penedes
26/04/1837
107. Baltà i Baltà, Antonia, * Vilafranca del Penedes 13/05/1840, + 1881
oo Vilafranca del Penedes 22/10/1865 Agustí Urgellés del Tovar
108. Baltà Vallès, Pau
oo I. 1759 Teresa Feixas Ivern, II. 1772 Tomasa Lleonard Guito

2 fills de nombre 64
109. Baltà Miret, Augusto, * Barcelona 22/08/1843, + 03/11/1845
110. Baltà Miret, Maria de los Dolores, * Barcelona 05/12/1846

10 fills de nombre 65
111. Guell Baltà, Felix, * 23/01/1831
112. Guell Baltà, Paula, * 05/05/1832
113. Guell Baltà, Maria del Remedio, * 16/10/1833
114. Guell Baltà, Eulalia, * 28/03/1836
115. Guell Baltà, Narciso, * 28/03/1836
116. Guell Baltà, Manuela, * 31/12/1837
117. Guell Baltà, Josep, * 05/02/1840
118. Guell Baltà, Alberta, * 04/06/1842
119. Guell Baltà, Maria, * 22/12/1844
120. Guell Baltà, Antonia, * 16/04/1847

3 fills de nombre 68
121. Rafols Baltà, Antonia, * 05/08/1840
122. Rafols Baltà, Francisca, * 08/02/1843
123. Rafols Baltà, Pablo, * 25/05/1846

7 fills de nombre 70
124. Baltà Alcover, Miquel, * 19/01/1835, + 30/01/1835
125. Baltà Alcover, Josep, * 19/04/1836
126. Baltà Alcover, Bonaventura, * Vilafranca del Penedes 19/01/1838
127. Baltà Alcover, Raymundo, * Vilafranca del Penedes 01/02/1840, + 08/02/1840
128. Baltà Alcover, Antonia, * Vilafranca del Penedes 21/07/1841
129. Baltà Alcover, Raymundo, * Vilafranca del Penedes 08/04/1843, + 20/04/1843
130. Baltà Alcover, Raymundo, * 08/09/1846

3 fills de nombre 100
131. Baltà Rodriguez i Cela, Josep, * 1866, + 1937
oo 15/08/1889 Josefa Elias Olivella
132. Baltà Rodriguez i Cela, Candelària, * 1871
oo Vilafranca del Penedes 23/12/1889 Josep Parés i Castelltort
133. Baltà Rodriguez i Cela, Antonio, + 1934

1 fill de nombre 108
134. Baltà Feixas, Josep
oo 1797 Madrona Urgelles Graells

2 fills de nombre 131
135. Baltà i Elias, Josep, * Vilafranca del Penedes 03/08/1893, + Barcelona 01/01/1973
oo I. 1935 Adela Calleja Gomez, II. Ascensió Serret Andrés
136. Baltà i Elias, Dolors, * 1898, + 1979

3 fills de nombre 134
137. Baltà Urgellés, Josepa, * 19/04/1803, + 1877
oo Vilafranca del Penedes 27/02/1821 Josep Baltà i Ferrer
138. Baltà Urgellés, Madrona
oo 1820 Josep Claramunt Blanc
139. Baltà Urgellés, Paula
oo Josep Rius Baltà


Arbre genealògic del segle XIX.


El palau Baltà el va comprar Josep Baltà Ferrer, l’any 1859.

Vídeo interior del Palau Baltà.

Fonts:
Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès
Arxiu Eclesiàstic de Vilafranca del Penedès.

Llinatge Torner, boters segles XVIII, XIX, XX i XXI.

És al 1739 quan en Simó Torner Grasas, boter de professió, contrau matrimoni amb Teresa Estalella Sabater, filla també de boter. Així es va donar continuïtat al taller de la família Estalella i va derivar cap a la nissaga dels Torner, que dura en diferents branques fins als nostres dies.

Carrer dels Ferrers

 • Simó Torner Grasas – Teresa Estalella Sabater, casament 07/06/1739.

Raval de la Font

 • Jocund Torner Estalella – Teresa Font Ferrer, casament 02/05/1779
  – Francesca Artís Balaguer, casament 20/05/1789
  – Madrona Ràfols Frexedas, casament 18/12/1809

Carrer de la Font

 • Jocund Torner Font – Marianna Barjau, casament 07/04/1804

Rambla de Nostra Senyora

 • Antoni Torner i Ràfols – Madrona Güell i Mauri, casament aprox. 1834
 • Jocund Torner i Güell – Felicià Janer i Rodó, casament 14/07/1861
 • Antoni Torner i Janer – Felicià Via i Torrents, casament 21-12-1886
 • Jocund Torner i Janer, solter

Carrer d’en Rafael Soler, 28torner

 • Josep Torner Jové – Lluïsa Martí Pujador, casament 15/04/1920
 • Josep Torner Martí – Josepa Samper Mulet, casament 01/01/1942
 • Josep Torner Samper – Amparo Izquierdo Virgili, casament 01/05/1968
 • Agustí Torner Samper – Mª Montserrat Mitjans Pérez, casament 10/08/1975

Carrer d’Amàlia Soler, 50 es canvia el nombre al 64

 • Jocund Torner Jové – Antònia Martí Pujador, casament 15/04/1920
  – Teresa Cañallas Moncusí, casament 05/11/1931
 • Valentí Torner Martí – Encarnació Fàbregas, casament ?
 • Jocund Torner Martí – Emília Parellada Ruera, casament 13/03/1950
 • Josep Torner Cañellas – Carme Bermon Charlez, casament ?

Els Torner havien abandonat la Cooperativa i s’establien pel seu compte als voltants dels anys 1950.

Josep Torner i Jové i el seu fill Josep Torner i Martí, obren un taller al carrer de Rafael Soler, 28. Els dos fills de Josep Torner i Martí amb Josep Torner Samper i Agustí Torner Samper, segueixen el negoci del seu pare fins a l’any 1998, un dels dos germans Agustí Torner Samper es trasllada, a Sant Cugat Sesgarrigues, on Boteria Torner es troba actualment.
Actualment Josep Torner Samper encara té en funcionament la Boteria Torner al passeig Rafael Soler, 28.

Un altre germà de Jocund Torner i Jové, va obrir un taller al carrer d’Amàlia Soler, 64 als anys 80 aquest taller al portava  el seu fill Josep Torner Cañellas, actualment ja no existeix.

arbol-de-familia-jaume-torner

Fonts:
Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès
Arxiu Eclesiàstic de Vilafranca del Penedès.
Petit arbre genealògic.